Disclaimer

Disclaimer

Wij stellen de informatie op onze website met zorg en aandacht samen. Toch is het mogelijk dat de door ons gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. JobXS (KvK nr: 53084691) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe – of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze website en/of door gebruik van het online portaal en aanverwante diensten.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

JobXS behoudt zich alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van www.jobXS.nl voor.
Gebruikers zijn welkom om de informatie op deze website te printen of te delen onder de voorwaarden dat de bron vermeld wordt en dat het gebruik voor persoonlijke – en niet-commerciële doeleinden is. In alle andere gevallen, is de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van JobXS nodig om beeld dan wel tekst te mogen reproduceren.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met JobXS en zich wenden tot de privacy en disclaimer functionaris via info@jobxs.nl of JobXS B.V., Luitenant Generaal van Heutszlaan 4, 3743 JN Baarn.