Privacy Verklaring

Privacy- & Cookiebeleid

JobXS vindt het erg belangrijk om uw privacy te waarborgen en heeft databescherming hoog in het vaandel staan. Via deze pagina wil JobXS u informeren over hoe het omgaat met persoonlijke gegevens. JobXS hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn welkom en kunnen worden gericht tot de privacyfunctionaris van JobXS via e-mailadres: info@jobxs.nl

Verantwoordelijke

JobXS/Inzet en Innovatie B.V. (Luitenant Generaal van Heutszlaan 4, te Baarn) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die via JobXS [omvat zowel www.jobxs.nl] worden verzameld. JobXS verwerkt, beheerd en bewaard uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens indien van toepassing.

Diensten

JobXS is het portaal voor professionele coaching van uw cliënten. Om deze dienst te kunnen verlenen maakt JobXS gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke, gewenste en/of nuttige gegevens. JobXS zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal voorhanden zijn voor client, coach en opdrachtgevers en zorgt ervoor dat deze, indien gewenst, kunnen worden gedeeld.

Persoonsgegevens

Client, coach en opdrachtgevers bepalen zelf welke persoonsgegevens JobXS verwerkt, door deze toe te voegen en te beheren in hun registratie. JobXS voegt zelf geen gegevens toe, en verzamelt geen gegevens buiten de client, coach en opdrachtgevers om. Per registratie is de marge van de volgende categorieën gegevens mogelijk: contactgegevens, personalia, bedrijfsgegevens, presentatiegegevens (bijv. CV, beschikbaarheid, uurtarief, salaris, zoekprofiel, testresultaten etc.), interesses, ondersteuningsbehoefte en accountgegevens (e-mailvoorkeuren). Het eigendom van de door JobXS verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan JobXS verstrekt hebben.

Doelen

JobXS verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van JobXS:

  • Om client, coach en opdrachtgevers te presenteren aan en vindbaar te maken voor elkaar.
  • Om client, coach en opdrachtgevers te ondersteunen bij het gebruik van de diensten van JobXS.
  • Om client, coach en opdrachtgevers te informeren over ontwikkelingen in de dienstverlening van JobXS, om ondersteuning te bieden en om indien gewenst te informeren over marktontwikkelingen.
  • Het uitvoeren van geanonimiseerde marktstudies en markt- en gebruikersanalyses.
  • Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via JobXS met het internet.

Toestemming

Door dit Privacy Statement te accepteren en door persoonsgegevens aan te leveren, verstrekt de client, coach en opdrachtgevers ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door JobXS, zoals nader uiteengezet in dit Privacy Statement. Indien de client, coach en opdrachtgevers toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wil intrekken, kan dat door zijn of haar registratie te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@jobxs.nl. Indien de client, coach en opdrachtgevers bijzondere persoonsgegevens aan de registratie toevoegt, zoals pasfoto en nationaliteit, geeft deze uitdrukkelijke toestemming aan JobXS voor de verwerking hiervan. Indien de client, coach en/of opdrachtgever zich eerder heeft aangemeld voor e-mailberichten en deze niet meer wilt ontvangen, kan deze zich hiervoor afmelden door in te loggen op diens registratie. In het hoofdstuk ‘Je account’ kan de professional zich voor enkele of alle e-mailberichten afmelden. Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich ook een opt-out link. Of stuur een bericht naar info@jobxs.nl met het verzoek tot afmelden.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

JobXS gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt met betrekking tot de gegevensverzameling een geheimhoudingsplicht in acht. Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan JobXS. JobXS kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Beveiliging

JobXS neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van jobxs.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. JobXS slaat alle gegevens op beveiligde servers in Nederland op. Alleen de medewerkers van JobXS die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.

Inzage en correctie

Wanneer de client, coach of opdrachtgever zijn of haar gegevens wil inzien of wijzigen, kan dit eenvoudig door in te loggen op diens account op www.jobxs.nl en door een schriftelijk verzoek te doen aan de privacyfunctionaris van JobXS door een e-mail te sturen aan info@jobxs.nl Om de identiteit van de client, coach of opdrachtgever te verifiëren moet een schriftelijk verzoek een kopie van diens identiteitsbewijs bevatten. We vragen de professional zijn of haar BSN-nummer en foto onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van een zwarte balk.

Bewaren en verwijderen

JobXS bewaart persoonsgegevens zo lang de registratie van de client, coach of opdrachtgever standhoudt. De client, coach of opdrachtgever kan zijn of haar registratie beëindigen en daarin opgeslagen persoonsgegevens laten verwijderen door een e-mail te sturen aan info@jobxs.nl. JobXS verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens in ieder geval uiterlijk zeven jaar na de dag van registratie of de dag waarop de account voor het laatst op grond van de registratie actief is geweest, tenzij het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening van een wettelijke plicht. Ook kunnen de gegevens van geregistreerde gebruikers door JobXS worden gebruikt om de gebruiksvoorwaarden te handhaven wat kan leiden tot verwijdering van een account of blokkade van het bijbehorende IP adres of adressen.

Wijzigingen en aanpassingen

JobXS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer u niet langer instemt met de wijze waarop JobXS persoonsgegevens verwerkt, kunt u niet langer gebruik maken van de dienstverlening en dient u uw registratie te verwijderen via www.jobxs.nl of JobXS een daartoe strekkend verzoek te sturen via info@jobxs.nl

Cookies

Ook wanneer een bezoeker van www.jobxs.nl zich niet registreert, maar alleen de website van JobXS bezoekt, verzamelt JobXS informatie via cookies om de website te laten functioneren en gebruik te laten analyseren. Zolang u geen keuze maakt, of als u kiest voor “Nee, ik accepteer deze cookies niet” plaatst www.jobxs.nl alleen noodzakelijke cookies. U kunt later altijd weer uw cookie-voorkeur veranderen. Nadat de bezoeker toestemming heeft gegeven, slaat JobXS in een cookie op dat toestemming is gegeven voor het gebruik van social media, remarketing en targeting cookies. U kunt cookies helemaal uitsluiten via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website www.waarschuwingsdienst.nl. Als u deze cookies niet accepteert, kan de website minder prettig in het gebruik of zelfs onbruikbaar worden.

Achtergrond gebruik cookies

JobXS/Inzet en Innovatie B.V. gebruikt cookies en soortgelijke technieken (hierna: ‘cookies’) voor technische, functionele en analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw gebruik van onze website op uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat worden gezet. In een cookie worden voor verschillende doelen gegevens opgeslagen en uitgelezen in verband met uw gebruik van onze website.

Cookies die altijd worden geplaatst

JobXS plaatst cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website minimaal operationeel te maken of die functioneel noodzakelijk zijn om uw instellingen of voorkeuren te onthouden. Ook gebruikt JobXS zuiver analytische cookies die informatie verzamelen die strikt noodzakelijk is voor JobXS om de kwaliteit en effectiviteit van de website te kunnen beoordelen. Deze cookies hebben geen of geringe impact hebben op uw persoonlijke levenssfeer. Alle cookies die JobXS plaatst zijn first party cookies, wat inhoudt dat deze cookies worden geplaatst vanuit het domein van JobXS zelf.

Auteursrechten

De auteursrechten op deze voorwaarden komen toe aan JobXS / Inzet en Innovatie B.V. Deze mogen niet zonder onze toestemming bewerkt worden.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken, kunt u contact opnemen met JobXS en zich wenden tot de privacyfunctionaris via info@jobxs.nl of JobXS / Inzet en Innovatie B.V., Luitenant Generaal van Heutszlaan 4, 3743 JN te Baarn.