Sinds de afschaffing van regelingen rond vroegpensioen, zien werkgevers zich geconfronteerd met steeds oudere werknemers. Gevolg: werkgevers verwachten stijgende arbeidskosten en dalende productiviteit, en sorteren daar op voor. Een groeiende groep werkgevers neemt daarom maatregelen in de vorm van ‘ouderenbeleid’, zo blijkt uit onderzoek van demografisch instituut Nidi.

Vooral met flexibele werktijden en extra vrije dagen proberen werkgevers hun oudere personeelsleden duurzaam inzetbaar te houden. Vergeleken met 2009 werd vorig jaar wel veel minder gebruikgemaakt van deeltijdpensioen. Volgens onderzoekers van Nidi is dit opvallend, omdat deze maatregel in het publieke debat vaak als oplossing wordt genoemd voor vergrijzing. Lees hier het volledige artikel op fd.nl 

Daarom JobXS!
Zoals ook uit het onderzoek blijkt zetten veel werkgevers in op scholing van hun vergrijzend menselijk kapitaal. Met als doel werknemers te blijven stimuleren en duurzaam inzetbaar te houden. Met een employabilityportaal van JobXS bieden wij organisaties een uitdagende omgeving waarin een medewerker onder andere kan verkennen waar zijn interesses liggen en welke scholingsbehoefte daar het beste op aan sluit. In lijn met de organisatiedoelstellingen. Wanneer die interesse tot concrete vragen leiden kan met behulp van e-coaching de eerste vragen worden beantwoord of een medewerker in traject worden genomen door een loopbaancoach.

Meer weten? Neem dan contact op of probeer het meteen zelf uit.

Hartelijke groet,

Joes van Dijk

Managing director

JobXS

p.s. als je hierop wilt reageren, stuur mij dan een mailtje of bel even.

Share this post on: